भक्तपुर आगमनको विवरण

नमस्ते,
यो विवरण भक्तपुर जिल्ला भित्र अन्य जिल्लाबाट आएका नागरिकहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि हो । यहाँ उल्लेखित ब्यक्तिगत विवरण गोप्य राखिने छ ।    धन्यवाद